top

Upute za ispunjavanje e-molbe

 

 

   

Poštovani studentice i studenti,

 

Studentski centar Rijeka uveo je e-molbu (molbu u elektronskom obliku) za prijavu na natječaj za raspodjelu mjesta u Studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić" Rijeka, te za subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta možete naći na: http://www.scri.uniri.hr/obavijesti.html

 

Tekst natječaja za primanje redovitih studenata na smještaj u Studentsko naselje "Ivan Goran Kovačić" odnosno za subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca možete naći na: http://www.scri.uniri.hr/obavijesti.html

 

Na ovim stranicama možete kreirati e-molbu i ispisati je, te tako ispisanu priložiti uz ostalu potrebnu dokumentaciju. Naime, ova e-molba nije dokument kojim završava postupak prijave na natječaj!

 

 

Za prijavu na natječaj pažljivo pročitajte sljedeći tekst.

 

 

Nakon što na samom vrhu ekrana izaberete natječaj za koji se prijavljujete, postupak izrade e-molbe je sljedeći:

 

1. KORAK – KREIRANJE e-molbe
Pritiskom na gumb 'Kreiraj e-molbu' otvara se obrazac.
Lozinku ne dodjeljuje program, već je sami odabirate, upisujete i potvrđujete.
Polja označena crvenom zvjezdicom obavezni ste unijeti.
Nakon što ste unijeli sve potrebne podatke kliknite na gumb 'Kreiraj e-molbu' i vaša e-molba će biti pohranjena. Na ekranu će se pojaviti okvir u kom su zapisani važni podaci (vaš serijski broj e-molbe i lozinka) koje trebate zapamtiti ukoliko želite naknadno pristupiti svojoj e-molbi.

VAŽNO! Za unos datuma rođenja molimo vas koristite kalendar kojemu pristupate klikom na ikonu kalendara.
Nakon toga e-molbu morate ispisati pritiskom na gumb 'Ispiši e-molbu'.

 

2. KORAK – NAKNADNO PRISTUPANJE e-molbi
Ukoliko želite izmijeniti neke od upisanih podataka na e-molbi, potrebno je pozvati upisanu e-molbu.
Poziv se radi tako da u polja 'Serijski broj' i 'Lozinka' upišete podatke koji su se prikazali na ekranu prilikom kreiranja e-molbe (napomena: pripazite na velika i mala slova pri upisu lozinke). Nakon toga kliknite na 'Pronađi e-molbu'.
Otvorit će se dio ekrana u kojem trebate kliknuti na ikonu 'Izmijeni e-molbu'.
Nakon toga će se otvoriti vaša e-molba na kojoj možete mijenjati podatke. Nakon izmjene podataka potrebno ih je pohraniti pritiskom na 'Sačuvaj promjene'. Tu e-molbu naravno opet morate ispisati pritiskom na 'Ispiši e-molbu'.

 

Napomena: e-molbu trebate obavezno ispisati i prilikom prijave na natječaj priložiti ostaloj dokumentaciji!

 

 

 

 

gumb